Pure Straight LED Light

Ontwerp: Gerard Kentie                                            Ontwikkeling: Kentie3D en Studio Kees

ELHO                                                                           Pure Straight LED Light
Lees verder →

Pure Ease

Ontwerp: Gerard Kentie

ELHO                                                                                        Adam     Eve     Cube     Cilinder
Lees verder →

Pure Cilinder

Ontwerp: Gerard Kentie

ELHO                                                         Pure Cilinder                              Pure Cilinder High
Lees verder →

Pure Straight Round

Ontwerp: Gerard Kentie

ELHO                                                                    Pure Straight            Pure Straight High
Lees verder →

Pure Ball

Ontwerp: Gerard Kentie

ELHO                                                                                              Pure Ball

Lees verder →